EN

Presentation av Bastiko IT-projekt

I vårt samarbete med våra kunder, försöker vi att bygga våra förhållanden på ömsesidigt förstående och tillit.

Bastiko IT utvecklar olika onlineprojekt för kunder. Vår studio skapar webbplatser, logotyp, innehåll för olika affärsuppgifter. Vår utveckling är inte bara avslutat arbete utan effektiva projekt som uppnår de uppsatta affärsmålen. För presentationen av portföljen valde vi de mest intressanta projekten, vars arbete kom ihåg särskilt av vårt team. Vi samlar vår erfarenhet inom webbutveckling för att implementera fler möjligheter i nya projekt.

Presenterat Arbete

Omarbetning av webbplatsen

Omdesign av webbplatsen för Westdijk Sweden AB

Det är ett nöje att arbeta med Westdik Sweden AB:s team! Tydligt formulerade mål sattes upp. Uppgiften att göra en smidig hemsida som ska presentera företaget på nätet.

  • New CMS
  • Design
  • Logo
  • SEO content
  • SMM

Beställ en projektsberäkning

Vi beräknar ett enskilt paket åt dig. du kan välj endast vad är nödvändigt för ditt projekt, och vi gör en individuell beräkning för dig.